บ้านสามเสน คอนโดมิเนียม

โครงการอาคารชุดบ้านสามเสน


ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น รวม 78 ยูนิต พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น